Đối với cộng đồng doanh nhân tại Việt Nam, cái tên Phó Chủ Tịch Đỗ Trùng Dương HBC – VCCI đã không còn xa lạ khi chỗ…

Đối với cộng đồng doanh nhân tại Việt Nam, cái tên Phó Chủ Tịch Đỗ Trùng Dương HBC – VCCI đã không còn xa lạ khi chỗ đứng và sức ảnh hưởng của ông là không thể bàn cãi. Vừa là chủ tịch của một Tập đoàn tầm cỡ chuyên về lĩnh vực bất động sản, nhà đầu tư Đỗ Trùng Dương còn được tín nhiệm trở thành lãnh đạo giữ chức Phó Chủ Tịch thường trực của Hội đồng Doanh nghiệp và Nhà đầu tư tại TPHCM (HBC) trực thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/thanthor/

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/505042/Default.aspx

https://we.riseup.net/thanthor

https://yolotheme.com/forums/users/thanthor/

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/91628

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/994271/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/984099/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/986475/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/969126/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/973002/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/976729/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/977511/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/980375/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1042933/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1035400/Default.aspx

Kontakt:
Pełna nazwa:thanthor
Lokalizacja:Poland