Hội đồng Doanh nhân và nhà Đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh (HBC -VCCI) có châm ngôn hoạt động với tôn chỉ, sứ mệnh là…

Hội đồng Doanh nhân và nhà Đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh (HBC -VCCI) có châm ngôn hoạt động với tôn chỉ, sứ mệnh là chiếc cầu nối hỗ trợ, kết nối và xúc tiến thương mại giúp cho các doanh nhân không chỉ là đồng nghiệp của Phó Chủ tịch Đỗ Trùng Dương HBC – VCCI mà còn là các hội viên khác cùng nhau phát triển quan hệ, đối tác lâu dài, mở rộng phạm vi khách hàng và thị trường; điều này không chỉ giúp cho các hội viên phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, gia tăng doanh thu và lợi nhuận, mà còn nâng cao vị thế doanh nhân, doanh nghiệp trong cộng đồng. Đó chính là giá trị cốt lõi và sự khác biệt của Hiệp Hội.


http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1036547/Default.aspx

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/UserID/10214/Default.aspx

https://www.lexisnexis.com/infopro/members/connguoi/default.aspx

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/51256/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/userId/40726/Default.aspx


https://www.bakespace.com/members/profile/humytom/840230/

https://www.bakespace.com/members/profile/nhanhau/836327/

http://www.bakespace.com/members/profile/trunghieu/840160/

https://www.bakespace.com/members/profile/trencanhcay/856358/

https://www.bakespace.com/members/profile/luuyo/858693/

https://www.bakespace.com/members/profile/myalo/841059/

https://www.bakespace.com/members/profile/mykitchen/856013/

https://www.bakespace.com/members/profile/thucday/855609/

https://www.bakespace.com/members/profile/kinhte/856126/

http://www.bakespace.com/members/profile/mykitchen/806052/

http://www.bakespace.com/members/profile/canhdieu/780788/

http://www.bakespace.com/members/profile/nhatrang/787993/

http://www.bakespace.com/members/profile/hoatuoi/786245/

http://www.bakespace.com/members/profile/laploe/779703/

http://www.bakespace.com/members/profile/mamnon/778703/

http://www.bakespace.com/members/profile/suongsao/779246/

http://www.bakespace.com/members/profile/gagay/790683/

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1033177/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1033421/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1033537/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1033082/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1035249/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1022980/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1024714/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1025680/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1027009/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1028664/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1029261/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1029572/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1030629/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1030746/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1031131/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1031415/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1025753/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1026631/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1024362/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1025673/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/994869/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1019338/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1021899/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1022336/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1023013/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1024009/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1004455/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/1001621/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1000823/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1001512/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1001436/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/userId/997105/Default.aspx

http://archive.nmra.org/UserProfile/tabid/183/UserId/1000452/Default.aspx

Kontakt:
Pełna nazwa:thanh truc003
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam