Tatvan Genclerbirligi Spor - Website chính thức của TatvanGB tại Việt Nam Tatvan Genclerbirligi Spor - Website chính thức của TatvanGB tại…

Tatvan Genclerbirligi Spor - Website chính thức của TatvanGB tại Việt Nam

Tatvan Genclerbirligi Spor - Website chính thức của TatvanGB tại Việt Nam

Tatvan Genclerbirligi Spor hay còn được gọi tắt là TatvanGB. Chúng tôi là câu lạc bộ bóng đá tại Thổ Nhĩ Kỳ, hiện tại mở rộng tại Việt Nam để tìm kiếm các cầu thủ tiềm năng. 

tatvangbtatvangborgtatvangenclerbirligispor 

Thông Tin Liên Hệ:

- Địa Chỉ: 112 Chi Lăng, Phường 12, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa - Vũng Tàu 790000 

- Số Điện Thoại: 0814586948 

- Email: tatvangb.org@gmail.com

- Website: https://tatvangb.org/ 

GG STACKING:

GG Site: https://sites.google.com/view/tatvangbvn/

GG Drive: https://drive.google.com/drive/folders/1AJM0pNhOh6PsViKotLkJ__JG-sPCrT6-?usp=sharing

GG Colab: 

https://colab.research.google.com/drive/1DAupS1UliLPS02G-G1iByC03Idhs-7Co?usp=sharing

GG Form: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduJAarUQhHlVzpxM4aEB6EGUz4vsF4F_d5SLM_Qw5OGQNmCw/viewform?usp=sharing

GG Doc: 

https://docs.google.com/document/d/1bbbGkEG7SkImdbPH2Vpxwu6XG4daC29OhZYE1jydTOw/edit?usp=sharing

GG Draw: 

https://docs.google.com/drawings/d/1LCJcJSAini0B9XhfJt1jyHN_sOdEIHTXhPAMfQNEYSM/edit?usp=sharing

GG Slide: 

https://docs.google.com/presentation/d/1sgc8q9bD74_kLNIbCsHeojaAH7uFksHirvtyWiwJJuw/edit?usp=sharing

GG Sheet: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1b0a7uP3BLFPWOdAdPfJvVm49KLsgd0veMNQUCjs3hf8/edit?usp=sharing

GG My Map: 

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1i_WITDbmgBHJ_CQ6XgPcJsvrsa-fems&usp=sharing

GG Earth: https://earth.google.com/earth/d/13hC8wM1yj2vtCkIhdFwm5Gk8wdculY9i?usp=sharing 

Socials:

- Facebook: https://www.facebook.com/tatvangbvn/

- Youtube: https://www.youtube.com/user/tatvangb

- tff.org: https://www.tff.org/default.aspx?pageID=267&ftxtID=19138

- Twitter: https://twitter.com/tatvangbvn

- Pinterest: https://www.pinterest.com/tatvangbvn/

Kontakt:
Pełna nazwa:Trang Chủ Tatvan Genclerbirligi Spor
Lokalizacja:Bà Rịa - Vũng Tàu, Vietnam