Dự đoán doanh thu của Viking sẽ còn tiếp tục gia tăng thêm hai tháng nữa nếu như ông Đỗ Trùng Dương Viking vẫn tiếp tục duy…