Có rất nhiều người lầm tưởng đầu sprinkler sử dụng trong hệ thống báo cháy cháy do nó có hệ thống cảm biến nhiệt, nên…

Có rất nhiều người lầm tưởng đầu sprinkler sử dụng trong hệ thống báo cháy cháy do nó có hệ thống cảm biến nhiệt, nên gọi nó là đầu báo cháy sprinkler. Tuy nhiên khái niệm đầu báo cháy sprinkler hoàn toàn không đúng. Vì sprinkler không có nhiệm vụ thông báo sự cháy, bộ phận cảm nhiệt được thiết kế để phục vụ mục đích tự động thông minh của sprinkler trong hệ thống chữa cháy.

https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/tanido/

https://www.drupalgovcon.org/user/75366

https://support.themecatcher.net/forums/users/tanido

http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/111160/Default.aspx

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=tanido&blogentry_id=64307

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/109431

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/109840

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/98822

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/99984

https://cagfo.ca/forum/profile/tepidnesses/

https://caminhodafe.com.br/ptbr/community/profile/tepidnesses/

https://catchthemes.com/support-forum/users/karkov/

https://chikohamu.doorblog.jp/archives/Tieu-chuan-lap-dat-dau-phun-sprinkler-Tyco-trong-cac-loai-dau-phun-sprinkler-An-Phat.html

https://comicvine.gamespot.com/profile/hoanhai/about-me/

https://community.zextras.com/forum/profile/margina/

https://cosis.net/members/profile.php?user=tepidnes.tepidnes

https://datafutures.org/forum/profile/56316/

https://devot-ee.com/profile/user09615590

https://devot-ee.com/profile/user21094672

https://devot-ee.com/profile/user25067497

https://devot-ee.com/profile/user29778116

https://devot-ee.com/profile/user32521605

https://devot-ee.com/profile/user35844468

https://devot-ee.com/profile/user35922126

https://devot-ee.com/profile/user37648999

https://devot-ee.com/profile/user60588813

https://devot-ee.com/profile/user61015820

https://devot-ee.com/profile/user70075263

https://devot-ee.com/profile/user81344394

https://devot-ee.com/profile/user93064929

https://diecast.org/community/profile/margina/

https://encyclosphere.org/forums/profile/tepidnesses

https://englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2364795

https://eternagame.org/players/291473

https://findaspring.com/members/tepidnesses/

https://foro.zendalibros.com/forums/users/mandag/

https://forum.cs-cart.com/user/135686-kenntnis/

https://forum.cs-cart.com/user/140138-hoekmeet/

https://forum.cs-cart.com/user/140391-avvisiam/

https://forum.cs-cart.com/user/164922-mandag/

https://forum.cs-cart.com/user/164938-chikohamu/

https://forum.cs-cart.com/user/166918-margina/

https://forum.webgispublisher.nl/community/profile/louisnguyen/

https://git.l3s.uni-hannover.de/snippets/1240

https://git.qoto.org/-/snippets/1140

https://git.qoto.org/-/snippets/1207

https://git.tchncs.de/-/snippets/3458

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/3020

https://graphcommons.com/primrose

https://graphcommons.com/tepidnesses

https://h-educate.com/forums/profile/tepidnesses/

https://handicappershideaway.com/forums/profile/tepidnesses/

https://hashant.com/community/profile/tepidnesses/

https://ignitiondeck.com/id/forums/users/120284/

https://ignitiondeck.com/id/forums/users/95131/

Kontakt:
Pełna nazwa:tanido tanido
Lokalizacja:iland, Poland