Việc duy trì và bảo tồn sập thờ là một nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo vệ di sản văn hóa của mỗi quốc gia. "Website: https://www.dogodaogia.vn/sap-tho Map: h

Kontakt:
Pełna nazwa:Sập Thờ
Lokalizacja:Hà Nội, Vietnam
Strona WWW:https://www.dogodaogia.vn/sap-tho