Dòng đầu Tyco sprinkler âm trần DS-C gồm các model TY3535 (phản ứng nhanh) và TY3555 (phản ứng tiêu chuẩn) có lưu lượng phun K=5.6,…

Dòng đầu Tyco sprinkler âm trần DS-C gồm các model TY3535 (phản ứng nhanh) và TY3555 (phản ứng tiêu chuẩn) có lưu lượng phun K=5.6, độ phủ tiêu chuẩn. Đầu phun Tyco sprinkler có chiều dài là 48 "(1220 mm) nhưng không làm mất thẩm mỹ, trái lại nó được sử dụng nhiều trong các khu vực có nhiệt độ thấp của các công trình yêu cầu tính thẩm mỹ cao như viện dưỡng lão, nhà hàng, trường học…

https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/spekulatiwe/

https://www.drupalgovcon.org/user/74951

https://support.themecatcher.net/forums/users/spekulatiwe

http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/110991/Default.aspx

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=spekulatiwe&blogentry_id=64249

http://ddsresources.com/UserProfile/tabid/43/UserID/251015/Default.aspx

http://foswiki.oris.mephi.ru/Main/AlexBigo

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/33154/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/71278/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/71342/Default.aspx

http://ufotech.com.vn/members/bangem.978016/

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/51555/Default.aspx

http://nable.bytowngroup.com/forums/users/louisnguyen/

http://nable.bytowngroup.com/forums/users/tepidnesses/

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/512524/Default.aspx

http://support.supermap.com.cn/supportblog/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/3249/Default.aspx

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=bbligano&blogentry_id=54423

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=louisnguyen&blogentry_id=63280

http://www.uni-collect.com/uniwebsite/ActivityFeed/MyProfile/tabid/61/UserId/697318/Default.aspx

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/109304

https://comicvine.gamespot.com/profile/hoasen/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/karkov/about-me/

https://communities.bentley.com/members/3b090423_2d00_66a5_2d00_4944_2d00_89cc_2d00_c4abc9a4eaab

https://communities.bentley.com/members/d90c14f3_2d00_bb35_2d00_44bd_2d00_84ac_2d00_95c999b89fe7

https://community.zextras.com/forum/profile/tepidnesses/

https://crooksandliars.com/user/zepdacd

https://devot-ee.com/profile/user49572335

https://diecast.org/community/profile/louisnguyen/

https://foro.zendalibros.com/forums/users/louisnguyen/

https://forum.cs-cart.com/user/164412-louisnguyen/

https://git.qoto.org/-/snippets/1048

https://jeu.video/forum/profile/217048-karkov/?tab=field_core_pfield_14

https://knowyourmeme.com/users/louisnguyen

https://louisnguyen.livedoor.blog/archives/11071922.html

https://myanimelist.net/profile/karkov1

https://mythem.es/forums/users/karkov

https://packinsider.com/Community/profile/louisnguyen/

https://packinsider.com/Community/profile/louisnguyen/

https://reddeciudadesinteligentes.es/community/profile/tepidnesses/

https://source.joinmastodon.org/snippets/1160

https://source.joinmastodon.org/snippets/249

https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/louisnguyen/

https://themepalace.com/users/nabati/

https://www.bakespace.com/members/profile/thaonguyen/828993/

https://www.divephotoguide.com/user/louisnguyen

https://www.doctorslounge.com/index.php/member/1535537

https://www.drupalgovcon.org/user/31551

https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2379333

https://www.evilmadscientist.com/forums/users/louisnguyen/

https://www.goconsensus.com/forums/profile/louisnguyen/

https://www.quierosersanto.com/miembros/louisnguyen/profile/

https://www.raceahdra.com/ahdra/community/profile/louisnguyen/

https://www.sefaria.org/profile/louis-nguyen?tab=about

https://www.spyropress.com/forums/users/karkov/

https://www.spyropress.com/forums/users/louisnguyen/

Kontakt:
Pełna nazwa:spekula tiwe
Lokalizacja:quy nhơn, Vietnam