Ship3p là ứng dụng cung cấp giải pháp tự động kết nối các đối tác giao hàng uy tín giúp shop quản lý vận chuyển tập trung chỉ trên một giao diện duy nhất.