Vi sinh cho bể cá cũng tương tự như nhiều loại vi sinh khác, chúng là thành viên nằm ở cuối mọi chuỗi thức ăn, đóng vai trò…

Vi sinh cho bể cá cũng tương tự như nhiều loại vi sinh khác, chúng là thành viên nằm ở cuối mọi chuỗi thức ăn, đóng vai trò chính trong việc phân giải chất hữu cơ và duy trì môi trường sống. Về sinh học, vi sinh (hay vi sinh vật) là tên gọi chung cho các loại vi khuẩn, nấm men… có kích thước hiển vi và tồn tại ở khắp nơi trên Trái Đất.

https://honeylove.org/forums/users/allardleakygutawarness-com/

https://www.mips.com/forums/users/allard/

https://www.hivizsights.com/forums/users/allard/

http://espaciodca.fedace.org/content/vi-sinh-thuy-sinh-song-trong-ho-ca

http://network-marketing.ning.com/profiles/blogs/vi-sinh-thuy-sinh-song-trong-ho-ca

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/18422/70311/vi-sinh-koika

http://cs.trains.com/members/boombay/default.aspx

http://scratch.icm.edu.pl/vi/web/boombay

http://cs.trains.com/members/diemtrang/default.aspx

http://scratch.icm.edu.pl/vi/web/phuchau

http://cs.trains.com/members/sucabii/default.aspx

http://onlinejournals.uofk.edu/index.php/dsri/user/viewPublicProfile/302784

http://espaciodca.fedace.org/content/cach-tao-vi-sinh-cho-ho-ca-bang-men-vi-sinh-koika

https://ken.pucsp.br/reb/user/viewPublicProfile/3364624

https://www.turnkeylinux.org/user/1289758

Kontakt:
Pełna nazwa:sgor gando
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam