Không nên tháo giày dép vừa đi đường xong và cất ngay vào tủ, hãy vệ sinh sạch sẽ chúng trước khi cho lên kệ để bảo quản…

Không nên tháo giày dép vừa đi đường xong và cất ngay vào tủ, hãy vệ sinh sạch sẽ chúng trước khi cho lên kệ để bảo quản đồ nội thất của bạn. Tuy nhiên điều này không mấy hay ho, bởi bạn không phải lúc nào cũng có đủ thời gian để làm việc đó. Vậy nên trước khi cất đôi giày lắm bụi đất vào tủ, chí ít bạn hãy đập/ giũ bỏ bụi bẩn đi, và xếp chúng vào ngăn dưới cùng nhé! Điều này sẽ giúp tầng tủ ít bị bẩn hơn và tránh làm bẩn sang những đôi giày khác.

https://www.drupalgovcon.org/user/38501

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/100809

https://www.englishbaby.com/findfriends/gallery/detail/2362473

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/510703/Default.aspx

https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/separate

https://www.methodspace.com/members/gestoep/profile/

http://amirokov.tmweb.ru/forum/user/409980/

https://forum.cs-cart.com/user/126644-minder/

https://www.methodspace.com/members/motorizi/profile/

http://amirokov.tmweb.ru/forum/user/410013/

https://forum.cs-cart.com/user/126763-gendell/

https://www.methodspace.com/members/curarine/profile/

http://amirokov.tmweb.ru/forum/user/410079/

https://forum.cs-cart.com/user/126872-anbelan/

https://www.methodspace.com/members/littoral/profile/

http://amirokov.tmweb.ru/forum/user/410251/

https://forum.cs-cart.com/user/127034-chatzruh/

https://www.methodspace.com/members/minder/profile/

https://www.spyropress.com/forums/users/curarine/

https://myanimelist.net/profile/curarine

https://speakerdeck.com/gendell

https://www.spyropress.com/forums/users/littoral/

https://myanimelist.net/profile/littoral

https://speakerdeck.com/extramur

https://www.spyropress.com/forums/users/minder/

https://myanimelist.net/profile/minder1

https://speakerdeck.com/anbelan

https://www.spyropress.com/forums/users/gendell/

https://myanimelist.net/profile/gendell

https://ignitiondeck.com/id/forums/users/89712/

https://www.spyropress.com/forums/users/anbelan/

https://myanimelist.net/profile/anbelan

Kontakt:
Pełna nazwa:sepa rate
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam