hử nghĩ xem, bản thân các bạn đang có bao nhiêu đôi giày? Cộng thêm những thành viên trong gia đình các bạn nữa thì kích…