Một cách tiếp cận khác là quá của tông màu sắc là tủ giày thông minh các lớp màu trên màu sắc sẽ tạo ra một không gian…