Tôi nghi ngờ những người như ông Đỗ Trùng Dương - người đứng đầu tập đoàn Viking chắc chắn là có sự hậu thuẫn lớn…


Brak widzialnych wpisów w tym miejscu