Sau khi tốt nghiệp thủ khoa trường trung học phổ thông Phù Cát 1, Đỗ Trùng Dương theo học tại trường Đại học Bách Khoa Thành…

Sau khi tốt nghiệp thủ khoa trường trung học phổ thông Phù Cát 1, Đỗ Trùng Dương theo học tại trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh khoa Quản lý công nghiệp. Đấy cũng là lúc niềm đam mê kinh doanh và bản lĩnh lãnh đạo dần hình thành trong cậu sinh viên ngày ngày dùi mài nơi thư viện, để rồi 13 năm sau, tập đoàn Viking của vị doanh nhân trẻ ra đời và phát triển vững mạnh đến ngày nay.


https://www.genesha.ru/forum/user/36221/

https://www.trials-forum.co.uk/profile/42193-satthu/?tab=field_core_pfield_21

https://speakerdeck.com/satthu

https://we.riseup.net/satthu

https://www.midi.org/forum/profile/32404-satthu


https://www.girlscene.nl/profiel/1504211

https://www.girlscene.nl/profiel/1504265

https://www.girlscene.nl/profiel/1504182

https://www.girlscene.nl/profiel/1504700

https://www.girlscene.nl/profiel/1503844

https://www.girlscene.nl/profiel/1504136

https://www.girlscene.nl/profiel/1504276

https://www.girlscene.nl/profiel/1504208

https://www.girlscene.nl/profiel/1504531

Kontakt:
Pełna nazwa:sat thu
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam