"Ngày 18/11/1955, trường Trung học Sa Đéc khai giảng năm học đầu tiên 1955 – 1956 với hai lớp Đệ thất (lớp 6). Tên trường Trung học Sa Đéc tồn tại từ năm 1955 đ