"? Chào mừng mọi người đến với Rượu Ngoại Hải Gia Cát! ?