Giống như nhiều hệ thống chữa cháy tự động khác, hệ thống chữa cháy sprinkler ngày nay còn tự động cảm biến nhiệt để…