móm răng còn khiến Âm thanh, giọng nói của chúng ta được phát ra nhờ sự kết hợp của e yếu tố: dây thanh quản, lưỡi và…

móm răng còn khiến Âm thanh, giọng nói của chúng ta được phát ra nhờ sự kết hợp của e yếu tố: dây thanh quản, lưỡi và chuyển động của khoang miệng

Thông tin liên hệ:
Wedsite: https://richardhuy.com/
Twitter: https://twitter.com/DRichardhuy
Kontakt:
Pełna nazwa:RichardHuy DR
Lokalizacja:HaNoi, Vietnam