nếu như không mang trước đây, cùng hòa Hồi giáo Iran giờ đây đã hoàn toàn hiểu điều gì làm cho tàu bay không người lái của…