Chữa bệnh tức thì cùng men vi sinh cho hồ cá Khi cá cảnh nhà bạn có biểu hiện bị bệnh, là một người nuôi chuyên nghiệp,…