Hãy tưởng tượng bạn mang 1 thứ gì đó trong miệng, bạn đã cảm thấy rất khó chịu rồi. Khi định dạng răng bằng mắc cài,…

Hãy tưởng tượng bạn mang 1 thứ gì đó trong miệng, bạn đã cảm thấy rất khó chịu rồi. Khi định dạng răng bằng mắc cài, bạn sẽ cảm thấy hơi đau và ê ẩm trong khoảng 1 - 2 tuần đầu khi răng.


Kontakt:
Pełna nazwa:Rang Mieng
Lokalizacja:HaNoi, Vietnam
Strona WWW:https://rangmieng.org/