Gắn liền với tên tuổi Tập đoàn Viking và Đỗ Trùng Dương chính là bất động sản. Không những “mát tay” trong việc lựa…


Brak widzialnych wpisów w tym miejscu