Farmepo to polskie SMO - Site Management Organization jakiego celem jest budowanie sieci profesjonalnych ośrodków badań klinicznych.