Thông thường hệ thống sẽ có chốt chặn (cap) được giữ cố định bằng một cơ chế kích hoạt. Loại cơ chế kích hoạt phổ…

Thông thường hệ thống sẽ có chốt chặn (cap) được giữ cố định bằng một cơ chế kích hoạt. Loại cơ chế kích hoạt phổ biến nhất là ống thủy tinh chứa chất lỏng giãn nở khi gặp nhiệt độ nóng.

Chất lỏng này được thiết kế để giãn nở ở một nhiệt độ nhất định (57°C, 68°C, 79°C, 93°C…) và làm vỡ ống thủy tinh (tyco sprinkler protected glazing). Khi đó dưới áp lực nước phía sau làm cho chốt giữ (cap) rơi ra ngoài, cho phép nước phun ra lên tấm định hướng đã được thiết kế để phân tán dòng nước, phủ trực tiếp lên đám cháy.

https://www.drupalgovcon.org/user/75686

https://support.themecatcher.net/forums/users/prixtu

http://phillipsservices.net/UserProfile/tabid/43/userId/111312/Default.aspx

http://www.osnabruecker.com/blog_entry.php?user=prixtu&blogentry_id=64313

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/512652/Default.aspx

https://packinsider.com/Community/profile/betrin/

https://packinsider.com/Community/profile/lion/

https://packinsider.com/Community/profile/mandag/

https://packinsider.com/Community/profile/reexport/

https://packinsider.com/Community/profile/sainrice/

https://polymerfem.com/community/profile/betrin/

https://polymerfem.com/community/profile/lion/

https://polymerfem.com/community/profile/reexport/

https://polymerfem.com/community/profile/sainrice/

https://reddeciudadesinteligentes.es/community/profile/betrin/

https://reddeciudadesinteligentes.es/community/profile/lion/

https://reddeciudadesinteligentes.es/community/profile/sainrice/

https://source.joinmastodon.org/snippets/162

https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/hondisar/

https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/hondisar/

https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/kanamits/

https://support.advancedcustomfields.com/forums/users/sainrice/

https://support.themecatcher.net/forums/users/lion

https://support.themecatcher.net/forums/users/prestes

https://support.themecatcher.net/forums/users/reexport

https://support.themecatcher.net/forums/users/sainrice

https://usjf.net/community/profile/lion/

https://usjf.net/community/profile/reexport/

https://usjf.net/community/profile/sainrice/

https://we.riseup.net/kirakira

https://we.riseup.net/siveriez

https://we.riseup.net/xoaixanh

https://wp-cocoon.com/community/profile/betrin/

https://wp-cocoon.com/community/profile/lion96/

https://wp-cocoon.com/community/profile/reexport/

https://wp-cocoon.com/community/profile/sainrice/

https://www.artscow.com/user/betrin-3062937

https://www.artscow.com/user/lion-3062968

https://www.artscow.com/user/reexport-3062925

https://www.artscow.com/user/sainrice-3063066

https://www.bountysource.com/teams/an-phat-tyco-sprinkler

https://www.bountysource.com/teams/ap0198

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31762835

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31762857

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31765417

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31773479

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31825587

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/32059630

https://www.colourinyourlife.com.au/members/lion/profile/

https://www.colourinyourlife.com.au/members/mandag/profile/

https://www.colourinyourlife.com.au/members/reexport/profile/

https://www.colourinyourlife.com.au/members/sainrice/profile/

https://www.doctorslounge.com/index.php/member/1472338

https://www.doctorslounge.com/index.php/member/1472490

https://www.doctorslounge.com/index.php/member/1472569

Kontakt:
Pełna nazwa:prixtu prixtu
Lokalizacja:iland, Poland