gdy uczeń będzie gotowy, znajdzie się nauczyciel...

gdy uczeń będzie gotowy, znajdzie się nauczyciel...

Kontakt:
Pełna nazwa:Leszek Korolkiewicz
Strona WWW:http://lepszezdrowie.info