Trước một thông tin được lan truyền, tùy vào cách tiếp nhận vì vậy không phải ai cũng hiểu và nhận ra tin đồn “Vicky Group…

Trước một thông tin được lan truyền, tùy vào cách tiếp nhận vì vậy không phải ai cũng hiểu và nhận ra tin đồn “Vicky Group lừa đảo” không hề có sự chứng thực rõ ràng. Với những giấy tờ được đăng tải cho là chứng cứ Tập đoàn Vicky lừa đảo lại không chứng minh được sự việc có liên quan đến vị doanh nhân, đây hoàn toàn là vu khống. Một phần tin tức thật giả lẫn lộn là do sự quản lý của cơ quan các tổ chức làm nhiệm vụ giám sát Internet chưa được thỏa đáng. Cơ quan chức năng kiểm soát internet chặt chẽ đến đâu cũng sẽ có những phương pháp để vượt qua. Việc đăng thông tin lên một website hiện nay không cần phải có quá nhiều giấy tờ, ai cũng có thể làm tác giả cho câu chuyện của mình. Câu chuyện với lời văn và cách viết lôi cuốn này có thể là thật hoặc có thể là giả, không ai có thể kiểm chứng được.

https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/consuoi

https://yolotheme.com/forums/users/pisces203/

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/userId/41148/Default.aspx

https://www.cdprojekt.com/pl/forums/users/pisces203/

https://www.trials-forum.co.uk/profile/42139-pisces203/?tab=field_core_pfield_21

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/86797

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/102884

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/102237

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/102794

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/102522

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/81963

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/82022

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/81927

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/103089

https://ojs.bib.hb.se/mastern/user/viewPublicProfile/104402

Kontakt:
Pełna nazwa:pis ces
Lokalizacja:VietNam, Vietnam