1 số lưu ý trước lúc ghost win XP bằng USB

pha van tuan tuan
 

 


1 số lưu ý trước lúc ghost win XP bằng USB

trước tiên, bạn cần để đông đảo những phần mềm đã tải về ở màn hình Desktop nhằm giảm thiểu những trường hợp bị lỗi lúc ghost win XP bằng USB. Đồng thời, ngay sau khi bạn tạo được USB
pokaż więcej...