Trước một thông tin được lan truyền, tùy vào cách tiếp nhận vì vậy không phải ai cũng hiểu và nhận ra tin đồn “Vicky Group…

Trước một thông tin được lan truyền, tùy vào cách tiếp nhận vì vậy không phải ai cũng hiểu và nhận ra tin đồn “Vicky Group lừa đảo” không hề có sự chứng thực rõ ràng. Với những giấy tờ được đăng tải cho là chứng cứ Tập đoàn Vicky lừa đảo lại không chứng minh được sự việc có liên quan đến vị doanh nhân, đây hoàn toàn là vu khống. Một phần tin tức thật giả lẫn lộn là do sự quản lý của cơ quan các tổ chức làm nhiệm vụ giám sát Internet chưa được thỏa đáng.

https://speakerdeck.com/phamkiet

https://we.riseup.net/tuankhai

https://yolotheme.com/forums/users/tuankhai/

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/92403

https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/tuankhai1

https://www.corejoomla.com/profile/rainyday.html

https://www.corejoomla.com/profile/thienkim.html

https://www.corejoomla.com/profile/thonglinh.html

https://www.corejoomla.com/profile/giakiet.html

https://www.corejoomla.com/profile/bichthoa.html

https://www.corejoomla.com/profile/subel.html

https://www.corejoomla.com/profile/lettering32.html

Kontakt:
Pełna nazwa:pham kiet
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam