OUD - HOUSE | TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM OUD - HOUSE | TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM OUD - HOUSE là Công ty chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm…

OUD - HOUSE | TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM

OUD - HOUSE | TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM

OUD - HOUSE là Công ty chuyên sản xuất và cung ứng các sản phẩm trầm hương tự nhiên cho thị trường Việt Nam và Quốc tế. Bao gồm: Trầm miếng, Trầm sánh, Tinh dầu trầm hương, Nhang trầm, Phụ kiện trầm... với phương châm “Uy tín – Chất lượng – Hiệu quả”!

oudhouseoudhousecomtramhuongvietnamtramhuongtramhuongtunhien

Thông tin liên hệ:

Phone: 0866033099

Email: oudhouse.tiger@gmail.com

Location: QL20, TT. Tân Phú, Tân Phú, Đồng Nai, Việt Nam

Map: https://goo.gl/maps/hAxS4aNiBRNbi8Hj7

Website: https://www.oud-house.com

Socials:

https://www.facebook.com/oudhousecom/

https://twitter.com/oudhousecom

https://www.instagram.com/oudhousecom/

https://www.pinterest.com/oudhousecom/

https://www.linkedin.com/in/oudhousecom/

https://www.youtube.com/@oudhousecom/about

https://oudhousecom.tumblr.com/

Kontakt:
Pełna nazwa:OUD - HOUSE TRẦM HƯƠNG VIỆT NAM
Lokalizacja:Đồng Nai, Vietnam