OKVIP, một tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực truyền thông và giải trí trực tuyến tại khu vực Châu Á. Website: https://okvip.cz/

Kontakt:
Pełna nazwa:Okvipz Cz
Lokalizacja:okvipcz, Vietnam