OKVIP được thành lập từ năm 2006, là một tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ và giải trí. Website: https://okvip.mov/

Kontakt:
Pełna nazwa:okvip mov
Lokalizacja:Hà Nội, Vietnam