Po długotrwałym spożywaniu napojów wyskokowych bardzo ważne jest odbycie odtruwania alkoholowego. Zabieg ma na celu naprawić szkody, jakie w organizmie…