Kontakt:
Pełna nazwa:Trang chính thức của May 88
Lokalizacja:39/21 Đỗ Quang Đẩu,, Vietnam