Không chỉ riêng tập trung phát triển cho sự nghiệp, doanh nhân họ Đỗ còn liên tục nâng cao giá trị thương hiệu cá nhân khi…

Không chỉ riêng tập trung phát triển cho sự nghiệp, doanh nhân họ Đỗ còn liên tục nâng cao giá trị thương hiệu cá nhân khi tham gia vào những Hiệp hội, CLB Doanh nghiệp để khẳng định sức ảnh hưởng trên thương trường. Đi đến bất kì nơi đâu, tiếp xúc với bất kì ai ông cũng dành một nụ cười vui vẻ, hoà đồng để tạo thiện cảm và xây dựng mối quan hệ tốt đẹp ngay từ lần đầu tiên.

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/41307/Default.aspx

https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/91739

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/505164/Default.aspx

https://speakerdeck.com/ngoisao

https://yolotheme.com/forums/users/ngoisao/

http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/user/viewPublicProfile/526074

http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/user/viewPublicProfile/527123

http://bigpicture.net/users/mimi-shippo

Kontakt:
Pełna nazwa:ngoi sao
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam