Tất cả những cố gắng gầy dựng sự nghiệp của ông phần nào đó không chỉ riêng cho cá nhân mà còn nhằm phục vụ lợi ích…

Tất cả những cố gắng gầy dựng sự nghiệp của ông phần nào đó không chỉ riêng cho cá nhân mà còn nhằm phục vụ lợi ích của doanh nghiệp, của cộng đồng. Ông rất tích cực đóng góp công sức nhỏ của mình tại các hoạt động từ thiện cùng với Câu lạc bộ (CLB) Doanh nhân thành phố như xây thư viện Caravan 2020 đem đến nguồn tri thức lớn cho các em nhỏ vùng khó khăn. Điều này chứng tỏ ngoài cái đầu lạnh trong công việc, Chủ tịch Đỗ Trùng Dương còn có một trái tim bao la rộng lớn.

https://www.webmasterpro.de/user/quyenru/

https://www.turnkeylinux.org/user/1184055

http://bigpicture.net/users/con-tuhu

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/51237/Default.aspx

https://yolotheme.com/forums/users/ngocnga/


https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31817965

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31818032

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31818305

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31818351

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31819398

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31819415

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31821139

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31821115

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31821097

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31818948

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31814444

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31814447

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31814749

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31802063

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31790939

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31792955

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31795081

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31745252

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31768117

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31769115

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31772216

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31766434

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31756829

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31762273

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31763365

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31763987

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31764753

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31765453

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31765885

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31748727

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31760268

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31748688

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31749072

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31749457

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31745278

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31755781

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31756312

https://www.carookee.de/forum/Retinoblastom-Forum/31755783

http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/user/viewPublicProfile/552576

http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/user/viewPublicProfile/548861

http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/user/viewPublicProfile/548176

http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/user/viewPublicProfile/551910

http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/user/viewPublicProfile/560200

http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/user/viewPublicProfile/559644

http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/user/viewPublicProfile/290545

http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/user/viewPublicProfile/290300

http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/user/viewPublicProfile/287136

http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/user/viewPublicProfile/290878

http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/user/viewPublicProfile/291119

http://revistas.uned.es/index.php/RLLCGV/user/viewPublicProfile/291053

Kontakt:
Pełna nazwa:ngoc nga
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam