Đối với cộng đồng doanh nhân tại Việt Nam, cái tên Đỗ Trùng Dương đã không còn xa lạ khi chỗ đứng và sức ảnh hưởng…

Đối với cộng đồng doanh nhân tại Việt Nam, cái tên Đỗ Trùng Dương đã không còn xa lạ khi chỗ đứng và sức ảnh hưởng của ông là không thể bàn cãi.

Với tầm nhìn nhạy bén và cương trực trong kinh doanh, vị lãnh đạo luôn theo sát sứ mệnh mà ông đã được giao phó, đó chính là hỗ trợ và bảo hộ doanh nghiệp Việt trước thời đại kinh tế hiện nay.

 

https://we.riseup.net/nanghat

https://www.trials-forum.co.uk/profile/42215-nanghat/?tab=field_core_pfield_21

https://www.genesha.ru/forum/user/36258/

https://gitlab.eurecom.fr/snippets/3603

http://bigpicture.net/users/nang-tinh


https://smartnet.niua.org/users/kinhte

https://smartnet.niua.org/users/dongluc

http://gendou.com/user/tuoitho

Kontakt:
Pełna nazwa:nang tinh
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam