Sau 3 ngày liên tiếp, từ ngày 4 đến ngày 6/10/2019, Hội Doanh nhân và nhà Đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một…

Sau 3 ngày liên tiếp, từ ngày 4 đến ngày 6/10/2019, Hội Doanh nhân và nhà Đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức một chuỗi các sự kiện liên tiếp nhằm Kỷ niệm 15 năm ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10. Phó Chủ tịch Đỗ Trùng Dương cùng hơn 1000 doanh nhân đến từ 63 tỉnh thành đã cùng nhau tham gia Đêm hội doanh nhân và Diễn đàn Doanh nhân 2019 tại Đà Nẵng. Và chủ điểm cuối cùng sẽ là Hội nghị xúc tiến thương mại tại Bình Định. Thông qua sự kiện, HBC mong muốn mang đến lợi ích và cơ hội tuyệt vời cho các cá nhân hội viên và các doanh nghiệp khác có liên quan.

http://www.senado.gob.do/senado/UserProfile/tabid/42/userId/10057/Default.aspx

https://speakerdeck.com/myling

https://comicvine.gamespot.com/profile/kinhtrong/about-me/

https://www.lexisnexis.com/infopro/members/kinhtrong/default.aspx

https://www.charitychoice.co.uk/fundraiser/kinhtrong


http://sn.ras.ru/index.php/blogs/8125/64127/ong-do-trung-duong-viking

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/11615/66242/do-trung-duong

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/11797/66257/do-trung-duong-viking

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/11692/66251/do-trung-duong-viking

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/7528/63844/t-p-o-n-viking-v-ch-t-ch-c

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/14919/67019/do-trung-duong-hbc-la-ai

http://sn.ras.ru/index.php/forums/topic/14613

http://sn.ras.ru/index.php/blogs/13277/66989/do-trung-duong-viking-sdey

Kontakt:
Pełna nazwa:my ling
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam