Đầu phun chữa cháy sprinkler Tyco sử dụng chủ yếu trong hệ thống chữa cháy bằng nước, một số dòng đầu được sử dụng…

Đầu phun chữa cháy sprinkler Tyco sử dụng chủ yếu trong hệ thống chữa cháy bằng nước, một số dòng đầu được sử dụng để phun foam và chúng đều đạt những tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng như:UL, FM, NFPA, VdS.
Mỗi năm, Tyco xuất xưởng cung cấp ra ngoài thị trường hơn 50% tổng cung toàn cầu.

https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/mydieu103

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/51164/Default.aspx

http://foxsheets.statfoxsports.com/UserProfile/tabid/57/UserID/40354/Default.aspx

https://www.trials-forum.co.uk/profile/41980-mydieu103/?tab=field_core_pfield_21

https://feng-shui.ua/communication/forum/user/101762/

https://comicvine.gamespot.com/profile/camtu/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/thaydoi/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/amlong/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/moitinh/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/nevergiveup/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/nangam/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/banhbao/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/thanhlong/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/cham1/about-me/

https://comicvine.gamespot.com/profile/tradao/about-me/

Kontakt:
Pełna nazwa:my dieu103
Lokalizacja:QUY NHON, Vietnam