Giới‌ ‌trẻ‌ ‌Việt‌ ‌Nam‌ ‌cũng‌ ‌đang‌ ‌dời‌ ‌sự‌ ‌chú‌ ‌ý‌ ‌mua‌ ‌sắm‌ ‌tới‌ ‌những‌…