Chủ nhân của ngôi nhà có hệ thống chữa cháy đầu phun sprinkler đẹp như mơ này là một đôi vợ chồng trẻ người nước…