Đã qua rồi thời treo băng rôn hay phát tờ rơi quảng cáo ở những ngã ba, ngã tư đông người. Giờ đây xu hướng bây giờ là…