W SuperBoat dba się o to, aby kursy motorowodne zegrze były prowadzone w sposób zrozumiały oraz przyjazny. Polecamy z nich skorzystać.

W SuperBoat dba się o to, aby kursy motorowodne zegrze były prowadzone w sposób zrozumiały oraz przyjazny. Polecamy z nich skorzystać.

Kontakt:
Pełna nazwa:Superboat6 Superboat6
Lokalizacja:Warszawa, Poland
Strona WWW:https://superboat.pl/szkolenie/sternik-motorowodny/