ITPlus Academy là đơn vị triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu với các chuyên ngành: Lập trình ứng dụng và thiết kế đồ…

ITPlus Academy là đơn vị triển khai chương trình đào tạo chuyên sâu với các chuyên ngành: Lập trình ứng dụng và thiết kế đồ họa - Truyền đa phơ.
Kontakt:
Pełna nazwa:Chanmenhthientu
Lokalizacja:TP Hồ Chí Minh, Vietnam
Strona WWW:http://itplus-academy.edu.vn/