In Bao Bi Tri Phat
Hiện nay, sử dụng vỏ hộp giấy để đựng sản phẩm là nhu cầu của không ít doanh nghiệp kinh doanh. Tuy nhiên đối với các doanh nghiệp nhỏ hoặc vừa thành lập thì chi phí in ấn hộp giấy có thể là một vấn đề khó khăn do phải pokaż więcej...