Đỗ Trùng Dương sinh ngày 26 tháng 10 năm 1981 tại quê hương Bình Định. Từ nhỏ anh đã được gia đình giáo dục phải chăm lo…

Đỗ Trùng Dương sinh ngày 26 tháng 10 năm 1981 tại quê hương Bình Định. Từ nhỏ anh đã được gia đình giáo dục phải chăm lo việc học, nên mặc dù chỉ học chương trình chính quy thông thường tại trường địa phương anh vẫn không hề sao nhãng, thành tích học tập luôn xếp top đầu.


https://bsl24.de/Activity-Feed/My-Profile/UserId/92471

https://bigpicture.net/users/minh-chien

http://richs5star.breakawayiris.com/ActivityFeed/MyProfile/tabid/749/UserId/506154/Default.aspx

https://danluat.thuvienphapluat.vn/thanh-vien/minhchien1

http://mdr-inc.com/UserProfile/tabid/43/UserID/52181/Default.aspx

http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/user/viewPublicProfile/175563

http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/user/viewPublicProfile/83904

http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/teknik/user/viewPublicProfile/176831

https://linkhay.com/link/3157559/qua-trinh-hinh-thanh-nen-mot-tap-doan-dung-dau-ca-nuoc

https://linkhay.com/link/3163606/do-trung-duong-dau-tu-du-an-ty-do-919

Kontakt:
Pełna nazwa:minh chien
Lokalizacja:quy nhon, Vietnam