Prawdziwy Efekt - nowy pomiar skuteczności reklam

czwartek, 14 listopad 02, 09:26

Firmy I-Metria oraz Global eMarketing wprowadziły nowy produkt badawczy - Prawdziwy Efekt. Jest to narzędzie badawcze, które służy do pomiaru skuteczności internetowej kampanii reklamowej.

Paweł Gruszecki napisał/a na Merytorium.pl dnia 2002-11-14 19:50:59:

666666; padding-left:5px;">

Prawdziwy Efekt - nowy pomiar skuteczności kampanii reklamowych w Internecie (Informacja Prasowa)

Firmy I-Metria oraz Global eMarketing wprowadziły na rynek nowy produkt badawczy - Prawdziwy Efekt. Jest to narzędzie badawcze, które służy do pomiaru skuteczności internetowej kampanii reklamowej.

Prawdziwy Efekt jest połączeniem audytu internetowej kampanii reklamowej realizowanej z wykorzystaniem systemu trackingowego GeMius oraz analizy postaw konsumenckich internautów, do których została skierowana. Takie połączenie informacji umożliwia pełną ocenę skuteczności komunikacji pomiędzy przekazem reklamowym, a grupą celową.

Marcin Szporka, dyrektor FastBridge (działu interaktywnego domu mediowego Initiative Media): "Wcześniej używaliśmy bezpośredniego audytu kampanii internetowych oferowanego przez Global eMarketing. Tym razem zdecydowaliśmy się na wykorzystanie 'Prawdziwego Efektu' w kampanii jednego z naszych klientów. Dzięki temu zmierzyliśmy bezpośrednie efekty kampanii w Internecie i jej wpływ na świadomość reklamowanego produktu i marki. Połączenie pomiaru efektów kampanii: bezpośredniego (reakcja na reklamę) i wizerunkowego (branding) oraz konkurencyjna cena są niewątpliwą zaletą tego produktu."

Audyt kampanii dostarcza informacji o efekcie bezpośrednim kampanii: ilu internautów kliknęło na poszczególne kreacje reklamy, ile wykonali wizyt i czas ich trwania, ścieżki i profile wizyt użytkowników na reklamowanej stronie czy CTR oraz CR względem kreacji reklamy i miejsca jej wyświetlenia. Audyt dostarcza również informacji o tym, jak zachowywali się internauci na reklamowanej witrynie i czy nastąpiła realizacja założeń marketingowych kampanii (Post Click Analysis).

W trakcie trwania kampanii przeprowadzane jest również badanie ankietowe online dla dwóch grup respondentów rekrutowanych z populacji użytkowników witryn internetowych, na których wyświetlana jest kampania. Pierwszą grupę stanowią osoby, które miały styczność z reklamą, drugą - które nie miały styczności z reklamą. Porównanie wyników z obu grup pozwala na wyszukiwanie różnic i analizę efektywności kampanii reklamowej. Prawdziwy Efekt dokonuje pomiaru:

- świadomości marki - poziomu znajomości marki wśród odbiorców jako efektu przeprowadzanej kampanii;
- odbioru przekazu reklamowego - jak odbiorcy łączą dany slogan reklamowy z konkretną marką;
- intencji zakupu - prawdopodobieństwo zakupu reklamowanego produktu / usługi przed i po przeprowadzeniu kampanii;
- wizerunku marki oraz oceny kreatywności reklamy przez odbiorców.
Czytaj na Forum Merytorium.pl