Definicja CPT (Cost Per Transaction)

poniedziałek, 15 kwiecień 02, 22:00

CPT to koszt wygenerowania jednej transakcji przy wykorzystaniu danej kampanii reklamowej. CPT obliczamy dzieląc ilość transakcji przez koszty kampanii.

P.Majewski napisał/a na Merytorium.pl dnia 2002-04-15 21:52:47:

Może stworzymy w CNEB.pl słownik fachowych terminów? Rozwińcie te definicje i dodajcie swoje.

CPT (Cost Per Transaction)

CPT - to skrót od angielskiego Cost Per Transaction. Jest to koszt wygenerowania jednej transakcji przy wykorzystaniu danej kampanii reklamowej. CPT obliczamy dzieląc ilość transakcji przez koszty kampanii. CPT w zestawieniu z zyskami z jednej transakcji daje wskaźnik opłacalności reklamy.