An Phát kinh doanh đầu phun sprinkler Tyco chính hãng ra sao nửa đầu năm? Doanh thu và lợi nhuận bán niên của An Phát đều giảm…