Bắt đầu xuất hiện đầu phun sprinkler tại Việt Nam trong những năm gần đây Đầu phun sprinkler ban đầu là một sản phẩm dành…