Adam Kalinowski Marstate Service - ul. Kolejowa 4B, 73-115 Dolice , kom. telefon 697-189-179 , szkolenia i usługi BHP Administratorem danych osobowych jest…

Adam Kalinowski Marstate Service

-
ul. Kolejowa 4B, 73-115 Dolice ,
kom. telefon 697-189-179 ,

Marstate Service szkolenia i usługi BHP

SZKOLENIA
Administratorem danych osobowych jest Firma Adam Kalinowski Marstate Service ul. Kolejowa 4b, 73-115 Dolice. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celach kontaktowych np. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz w celach dostarczenia usługi zgodnie ofertą oraz regulaminem


REGULAMIN SZKOLEŃ. Firma/Uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do szkolenia i dostosowania się do jego postanowień.2. Szkolenia stacjonarne i internetowe wymagają dostarczenia formularza zgłoszenia. Formularze są dostępne na stronie internetowej on-line lub u prowadzących szkolenia. Formularz wypełniony i podpisany można dostarczyć listownie bądź pocztą elektroniczną najpóźniej przed rozpoczęciem szkolenia. Podpisany formularz stanowi zawarcie umowy wiążącej i jest jednocześnie zobowiązaniem do zapłaty.3. Koszt uczestnictwa wraz z usługami zawartymi w cenie, podany jest w ofercie poszczególnych szkoleń.4. Dane adresowe organizatora szkoleń : Adam Kalinowski Marstate Service, ul. Kolejowa 4B, 73-115 Dolice tel. 697-189-1795. Zasady dostępności dostawy produktu są opisane w ofercie szkoleniowej która zawiera:• adres, numer telefonu i adres e-mail sprzedawcy;• opis nazwy usługi oraz procesu;• zasady dostawy produktu;• zasady reklamacji produktu lub usługi;• zasady odstąpienia od umowy przez konsumentów albo przedsiębiorców na prawach konsumenta;• informację o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników.Administratorem danych osobowych jest Firma Adam Kalinowski Marstate Service ul. Kolejowa 4b, 73-115 Dolice. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celach kontaktowych np. udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz w celach dostarczenia usługi zgodnie ofertą oraz regulaminem.
Kontakt:
Pełna nazwa: Adam Kalinowski Marstate Service
Adres:Kolejowa 4B, 73-115
Dolice, Poland
Telefon:697189179
Telefon:504721992
NIP:8542050470
REGON:320196030
E-mail: marstate@wp.pl
Strona WWW:https://edukacja.siteor.pl/
Płatności przez: